Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 Affärer och Projekt av större format

 
  

Mälarenergi i Västerås - Brandövervakning med IR-kameror i nybyggd bränslebunker och ballager.

Mälarenergi ballager värmekameraövervakning
Största installationen hittills för brandövervakning med värmekameror är den i Mälarenergis anläggning i Västerås. Två nybyggda bränsleberedningsbunkrar och en jättehall med formatet 120x170m för upplag av bränslebalar är nu övervakade av värmekameror från DIAS GmbH/Sensotest AB som dessutom är sammanlänkade med skumkanoner från Incendium AB. Totalt övervakas bränslet av 12 st värmekameror och 9 st skumkanoner.

 

De högupplösande värmekamerorna från DIAS GmbH är monterade på motordrivna panoreringsenheter och styrs automatiskt av en ändamålsenlig mjukvara som utvecklats av DIAS. Från de panorerande värmekamerorna går signal till totalt 9 st skumkanoner och den närmsta kanonen siktar in sig på en eventuell brandhärd och släcker den automatiskt innan branden hunnit sprida sig. Med denna precisionssläckning används ett minimum av vatten/skum vilket medför att man slipper onödig nerblötning av bränslet. Ballagerhallen övervakas av totalt 8 st värmekameror och de båda bränslebunkrarna övevakas av 2 st värmekameror vardera.

 

Mälarenergi Värmekamera och skumkanon installeras i bränslebunkerPå bilden syns värmekameran (cylindrisk form) monterad på vridenheten (sk. "Pan-Tilt" enhet). Bakom kameran på väggen sitter en noggrann temperatur-referenskälla som kameran med jämna intervaller kalibrerar sig mot. Detta för att kompensera och detektera eventuell beläggning eller smuts på linsen.

Nedanför kameran syns en del av den automatiska skumsläckningsutrustningen. 

 

 

 

Installationen av värmekamera-övervakningssystemet slutfördes i januari 2014.

 

 

Halmstad Avfallsanläggning  - 4 st värmekameror för brandövervakning.

Halmstad installation av värmekameraövervakning i bränslelagerInstallation slutfördes i nov. 2013
Utomhus bränsleförberedning. Automatiskt släcksystem med vatten/skum kanoner med en räckvidd på 80m!
Två värmekameror av fabr. DIAS är monterade på belysningsmaster övervakande hela utomhusdepån.
I skrivande stund har redan ett flertal begynnande bränder upptäckts och släckts innan de hunnit göra någon skada.
I området arbetar både hjullastare och krossmaskiner men tack vare den intelligenta mjukvaran till värmekamerorna detekteras inte dessa som bränder och därmed undviks en mängd falsklarm i onödan.

Dessutom finns två stycken inomhus bränslebunkrar, P1/2 och P3, som även de övervakas av DIAS/Sensotest värmekameror. Till dessa är två st "toch-PC" anslutna, en i krankabinen och en i kontrollrummet. Kamerorna är monterade i taket resp. på väggen. 
 
 

Stora Enso i Skutskär - Temperaturövervakning av manteln på roterugn (mesa ugn)

Manteltemperaturmätning av Stora Ensos mesa ugn i Skutskär
Roterugn 1 hos Stora Enso i Skutskär har fått nytt IR-kamerasystem för manteltemperatur övervakning. Då en stor del av ugnen befinner sig inomhus och nära till innerväggar krävdes det totalt 5 st IR-linjekameror för att täcka hela ugnen.

 

IR-linjekamera för manteltemperaturmätning på mesa ugnTre av kamerorna är utrustade med luftrenblåsning och luftkylning (Vortex) pga närheten till brännarna. Två klienter (kontroll-PC i kontrollrummet) installerades och systemet försågs också med I/O-kort för anslutning till kundens eget kontrollsystem.

 


 

 

 


 

Cementa på Öland - Övervakning av roterugn

Cementa värmekameraövervakning
Högt upp på väggen sitter en av kamerorna som mäter ugnens manteltemperatur utomhus
  
I november 2011 färdigställdes en värmekamerainstallation hos Cementa i Degerhamn på Öland. Systemet  övervakar manteltemperaturen på Cementas roterugn.
Installationen består av 3 st IR-linjekameror av fabrikatet DIAS, några lägesgivare samt dator med specialgjord programvara avsedd för mätning på roterugnar.Cementa värmebild av ugnsmantel

På datorskärmen finns inte bara möjligheten att se manteltemperaturerna utan man har även möjligheten att få en överblick av konditionen på isoleringen i ugnen samt om det finns påbyggnader av material inne i ugnen.

Cementa Värmekamera utomhus

 

 

 

 

 

 

 

 

För att övervaka ca 70m av denna ugn behövdes 3 st kameror , en sittande utomhus,  högt uppe på en vägg (syns på den översta bilden högst uppe till vänster), samt två st innomhus i den varma delen av ugnen.

 
  

Tekniska verken i Linköping - Brandövervakning i avfallsdepå på Gärstadverket

Tekniska verken Linkoping_ Brandövervakning i avfallsdepå
  
Schneider Electric har i samarbete med Sensotest AB tagit hem en beställning på ett brandövervakningssystem till avfallsdepån på Gärstadverket i Linköping. Systemet består av 5 st värmekameror från den tyska tillverkaren DIAS Infrared GmbH.

Tekniska verken Linköping avfallsdepå

Värmekamerorna skall övervaka de båda avfallsbunkrarna och titta efter onormalt höga temperaturer som kan leda till självantändning och brand. Vid eventuell brandhärd skall systemet automatiskt detektera detta och omgående larma  operatören som kan vidta åtgärder innan branden hunnit blossa upp.
På senare tid har ett flertal bränder uppkommit i liknande anläggningar runt om i Sverige och bränderna kan vara ytterst svårsläckta och åstadkomma stor materiell skada. Denna typ av brandövervakning med IR-kameror har därför på kort tid blivit en mycket intressant metod att undvika dessa problem.

DIAS värmekamera med motorstyrning


Nedan visas en IR-videosekvens från en liknande avfallsdepå. Ju vitare området på bilden är, desto varmare är det. Svart är det kallaste. Mot slutet av videosekvensen ser vi att en vattenkanon börjar spruta vatten på ett område som systemet detekterat som hett. Vattenkanonstyrningen är ett tillval till systemet.


 

 

 

 

Leverantörer av IR-temperatursensorer och värmekameror

 

 

 

 

         
   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar frostvolt.se