IR-temperatursensorer och system -- Micro-Epsilon Sensotest AB
 

Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 IR-temperatursensorer för speciella tillämpningar - Glas / Plastfilmer / Rökgaser

   
 I denna sektion har vi tagit upp alla speciella mättillämpningar där det finns särskillt framtagna IR-temperatursensorer för just detta. Som ett exempel kan vi tex ta mätningar på tunn plastfolie. Detta låter sig inte göras med de "vanliga" IR-sensorerna. En standard sensor som mäter i spektralområdet 8-14µm ser rakt igenom en sådan folie och registrerar därför endast temperaturen på föremålen bakom folien.
För mätning av tunna plaster i tex PET, PU, PTFE och PA krävs en sensor som mäter i området 7,9µm och för plastfolier av typen PE, PP och PS krävs sensor som mäter i våglängdsområdet 3,43µm.
Rökgastemperaturer är ett annat "special" område där IR-sensorer anpassade för att mäta CO eller CO2 och på så sätt få fram rökgasens temperatur

Besök gärna Optris och DIAS egna hemsidor:
www.dias-infrared.com

www.optris.com

Hämta huvudkataloger och översiktsbroschyrer (pdf)
>>> Optris huvudkatalog (3MB)
>>> DIAS översiktsbroschyr
  Alla priser exkl. moms
 
Modeller på denna sida:
 
 

IR-sensor för lasersvetsning Optris CTXL3M

Det är fullt möjligt att mäta metalltemperaturen strax intill det område som skall laserbearbetas. Lasern kan dock störa ut IR-sensorn om dess våglängd ligger mycket nära den som IR-sensorn mäter i och därför finns möjlighet att bygga in sk. laser-blockeringsfilter i sensorn. Från båda våra tillverkare Optris och DIAS kan detta fås som extra tillval.

Optris har en särskillt anpassad modell för detta, Optris CT XL 3MH:


    100...600°C / 150...900°C / 200...1200°C / 400...1800°C
    Spektralområde 2,3µm
•    Minsta mätfläck från 0,5mm
    Responstid 1ms
    Optisk upplösning 100:1 / 300:1
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
    Digitala utgångar (tillval)
  Pris från 8.800:-
  Mer om CT XL 3M

 

Mäta igenom flammor och rökgaser 

 
 


Det finns speciella pyrometrar (IR-temperatursensorer) som kan mäta igenom flammor och rökgaser. Detta kan vara av stor nytta om man tex skall mäta godstemperatur inne i en ugn som värms upp av lågor av tex gas eller olja.
En vanlig IR-sensor störs lätt ut av lågorna och det blir omöjligt att mäta på godset.
En annan tillämpning är tex att mäta i en eldningspanna där man kanske vill ha kontroll på pannans innerväggstemperaturer eller botten i pannan.
Både från Optris och DIAS kan vi erbjuda sådana givare.


Optris CT Laser MT:

    200...1400°C
    Spektralområde 3,9µm
    Responstid 10ms
    Optisk upplösning 45:1
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
    Digitala utgångar (tillval) 


DIAS PYROSPOT DT 40F alt. DT 44F

    300...1300°C / 400...1400°C / 500...2500°C /
    Spektralområde 3,9µm
    Responstid 60ms (DT 40F), 10ms (DT 44F)
    Optisk upplösning 40:1 resp. 50:1
    Utsignal 4-20mA
    Digitala utgångar (tillval 

  Pris från 7.850:-
  Mer om CTLaserMT
Mer om DT 40F
Mer om DT 44F

 

Rökgastemperaturer i pannor - CO2 och CO

 
 

Optris har 2 sensormodeller, CT Laser F2 och CT Laser F6 som klarar att mäta rökgaserna CO2 och CO.
Det krävs IR-sensorer som mäter på en mycket specifik våglängd för att man skall kunna mäta dessa gasers temperaturer. CO mäts vid en våglängd av 4,64µm och CO2 mäts vid 4,24µm.


    200...1400°C
    Spektralområde 4,24µm resp. 4,64µm
    Responstid 10ms
    Optisk upplösning 45:1
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
    Digitala interface (tillval)
    Robusta kyltillbehör finns som tillval
  Pris från 11.900:-
  Läs mer

 

Mätningar inom glasproduktion

 

För mätning på glas finns speciellt anpassade IR-sensorer. De mäter vid en våglängd på 5,2µm som passar glasets egenskaper mycket bra.
Tillverkning eller bearbetning av glas finns i många olika former, här är några exempel:

    Tillverkning av glasflaskor
    Tillverkning av glasull
•    Tillverkning av planglas
    Laminering och värmebehandling av bilrutor och fasadglas
    Tillverkning av solpaneler


Våra märken Optris och DIAS har båda sensorer som är avsedda för mätning på glas.


Optris CT Laser G5:

    100...1200°C / 250...1650°C
    Spektralområde 5,2µm
    Responstid 80ms / 120ms
    Optisk upplösning 45:1 / 70:1
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
    Digitala interface (tillval)
    Robusta kyltillbehör finns som tillval

Finns även i ett enklare utförande utan lasersikte - mod. CT G5


DIAS PYROSPOT DT 40G resp. DT 44G:

    100...1300°C / 200...1400°C / 500...2500°C
    Spektralområde 5,2µm
    Responstid från 10ms
    Optisk upplösning 40:1 / 50:1
    Utsignal 4-20mA
    Digitala interface - RS485 (DT44G), USB (DT 40G)
    Robusta kyltillbehör finns som tillval


För mätningar i flytande glasmassor som tex i glastankar och matare finns en fiberoptisk givare från DIAS - mod. PYROSPOT DSF 30NG / DSF 34NG:

    600...1800°C
    Spektralområde 0,8...1,1µm
    Responstid från 10ms
    Optisk upplösning >100:1
    Utsignal 4-20mA
    Digitala interface - RS485 (DSF 34NG), USB (DSF 30NG)
    Robusta kyl- och monteringstillbehör finns som tillval
  Pris från 7.850:-
  Mer om CTLG5
Mer om CT G5
Mer om DT 40G
Mer om DT 44G
Mer om DSF 30NG

 

Mätning på tunna plastfilmer av PET, PU, PTFE och PA

 
 


För att mäta på tunna plastfilmer och folier krävs IR-sensorer som mäter i ett särskilt våglängdsområde. Optris modell CT P7 resp. CT Laser P7 mäter i området 7,9µm och i det området kan tex plasterfilmer av PET, PU, PTFE och PA mätas.
CT P7 har ett mycket litet optiskt sensorhuvud som gör den lättplacerad medan CT Laser P7 har ett större huvud med högre optisk upplösning och inbyggt lasersikte.


    0...500°C
    Spektralområde 7,9µm
•    Responstid 150ms
    Optisk upplösning 10:1 (CTP7), 45:1 (CTLaserP7)
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
•    Digitala interface finns som tillval
  Pris från 6.050:-
  Mer om CT P7
Mer om CT Laser P7
>>> Läs om applikationer inom plastindustrin

 

Mätning på tunna plastfilmer av PE, PP och PS

 
 


För att mäta på tunna plastfilmer och folier krävs IR-sensorer som mäter i ett särskilt våglängdsområde. Optris modell CT P3 mäter i området 3,43µm och i det området kan tex plasterfilmer av PE, PP och PS mätas.
CT P3 har ett mycket litet optiskt sensorhuvud som gör den lättplacerad samt en mångsidig elektronikenhet med valbara utgångar.


    50...400°C
    Spektralområde 3,43µm
•    Responstid 100ms
    Optisk upplösning 15:1
    Utsignal 0/4-20mA, 0-5/10V, termoelement J, K
•    Reläutgångar och digitala interface finns som tillval
  Pris från 8.700:-
  Mer om CT P3
>>> Läs om applikationer inom plastindustrin
 
 
   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar frostvolt.se