Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 Kapacitiva sensorer med nanometer noggrannhet

 Micro-Epsilons
kapacitiva sensorer, capaNCDT-serien, mäter avstånd, position och rörelse beröringsfritt mot alla elektriskt ledande material (tex metaller) med extremt hög noggrannhet. Noggrannhet ner på nanometernivå kan uppnås. Dessa givare är mycket lämpade för integration i produktionsmaskiner där höga noggrannheter är av betydelse. Sensorerna kan bytas ut på plats utan omkalibrering vilket gör att byten kan göras snabbt och enkelt. Flertalet av sensorerna kan användas i renrum och även ultra vacuum är möjligt.

Vi hänvisar nu alla som söker kapacitiva avståndssensorer till vår nya, svenska "Micro-Epsilon" hemsida:

http://www.micro-epsilon.se/displacement-position-sensors/capacitive-sensor/index.html 

 
 

   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar frostvolt.se