Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 Värmekameror för brandövervakning

   
 
Värmekameror kan i många fall användas för att detektera bränder i dess linda, i många fall tom innan det hunnit bli en brand, ex.vis förhöjda temperaturer på maskiner och fordon eller tex returpappers- och sopavfallsdepåer där det föreligger stor risk för självantändning.
Nedan några exempel på system som anpassats för branddetektering.

 

Returpappersupplag / Sopavfallsdepå

Hushållssopor som lagras i stora högar och depåer är en potentiell brandrisk eftersom nedbrytningen av matrester ger upphov till värme som snart kan bli så hög att en brand uppstår.
Det har på senare tid uppstått flera bränder runt om i Sverige i olika avfallsdepåer med stora materiella skador och ekonomiska kostnader till följd.

En värmekamera (eller flera) som installerats för att kontinuerligt övervaka depån ger omedelbart larm till operatören om förhöjda temperaturer upptäcks. Operatören kan därefter avgöra om släckning med brandspruta krävs.

Nedan visas ett galleri av bilder från olika returpappersupplag och sopavfallsanläggningar

Värmekamera på returpappersupplag  Värmebild från ett returpappersuplag 

 

   

 

 

 


   
  Läs mer

Produkt XX

 
Under arbete...

   
  Läs mer


 
 

   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar frostvolt.se