Portabla IR termometrar

Modell

Beskrivning

Egenskaper

optris MS

MS är “basic” modellen som lämpar sig för allmänna mätningar som tex inom maskinunderhåll, fastighetsskötsel, prodiktionskontroll mm

•    -32…+420°C
•    
Kvalitetslins med optisk upplösning 20:1
•    Lasersikte

optris MS Plus

MS Plus är “mellan-modellen” med högre max temperatur och USB-anslutning till PC för mätdataloggning.

•    -32…+530°C
•    
USB-kommunikation, medföljande programvara
•    Optisk upplösning 20:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg

optris MS Pro

Med MS Pro får du ett komplett kit med en avancerad IR-termometer, USB-anslutning och Windows programvara, termoelementprob, skyddande gummidamask för instrumentet och kraftigt instrumenthölster.

•    -32…+760°C
•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetslins med optisk upplösning 40:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Medföljande termoelementprob typ K
•    Hölster och skyddsdamask i gummi

optris LS

Optris LS är en IR-termometer med en unik optik som har två fokuslägen, dels ett för mätning på “normala” avstånd, dvs från ca 300mm och uppåt, dels ett “närfokus” läge för mätning av riktigt små detaljer ner till 1mm på nära håll. Dessutom har LS ett unikt lasersikte som i “normal-fokus” läge har ett laserkors som exakt visar mätytans storlek, oavsett avståndet. I “närfokus” läget visas mätytans storlek med 2 st laserpunkter, som sammanfaller till en punkt vid fokusavståndet.

•    -32…+760°C
•    Spektralområde 8-14µm

•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetslins med optisk upplösning 40:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Medföljande termoelementprob typ K
•    Hölster och skyddsdamask i gummi

optris P20 LT

P20 är “top-of-the-line” alternativet bland de portabla IR-termometrarna. Med P20 LT kan temperaturer från 0 till 1300°C mätas. Mycket kraftfull optik som dessutom assisteras av kikarsikte och lasersiket gör att små detaljer på långa avstånd kan mätas. Typiskt tillämpningsområde är ex.vis el-och elkraft där man på betryggande avstånd kan mäta på spänningsförande detaljer.

•    -0…1300°C
•    Spektralområde 8-14µm

•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetsoptik med D:S=120:1, mätfläck 100@12m
•    Inbyggd datalogger för 2000 mätvärden
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Responstid 300ms

optris P20 1M/2M

P20 1M resp. P20 2M är i grunden samma instrument som ovanstående P20 LT, men avsedda för högtemperaurmätningar på framförallt metaller och keramer.

•    385…1600°C (P20 2M) / 650…1800°C (P20 1M)
    Spektralområde 1,6µm (P20 2M) resp. 1,0µm (P20 1M)
•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetsoptik med D:S=300:1, mätfläck 12mm@3,6m
•    Inbyggd datalogger för 2000 mätvärden
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Responstid 100ms

optris MS

Beskrivning

Egenskaper

MS är “basic” modellen som lämpar sig för allmänna mätningar som tex inom maskinunderhåll, fastighetsskötsel, prodiktionskontroll mm

•    -32…+420°C
•    
Kvalitetslins med optisk upplösning 20:1
•    Lasersikte

optris MS Plus

Beskrivning

Egenskaper

MS Plus är “mellan-modellen” med högre max temperatur och USB-anslutning till PC för mätdataloggning.

•    -32…+530°C
•    
USB-kommunikation, medföljande programvara
•    Optisk upplösning 20:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg

optris MS Pro

Beskrivning

Egenskaper

Med MS Pro får du ett komplett kit med en avancerad IR-termometer, USB-anslutning och Windows programvara, termoelementprob, skyddande gummidamask för instrumentet och kraftigt instrumenthölster.

•    -32…+760°C
•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetslins med optisk upplösning 40:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Medföljande termoelementprob typ K
•    Hölster och skyddsdamask i gummi

optris LS

Beskrivning

Egenskaper

Optris LS är en IR-termometer med en unik optik som har två fokuslägen, dels ett för mätning på “normala” avstånd, dvs från ca 300mm och uppåt, dels ett “närfokus” läge för mätning av riktigt små detaljer ner till 1mm på nära håll. Dessutom har LS ett unikt lasersikte som i “normal-fokus” läge har ett laserkors som exakt visar mätytans storlek, oavsett avståndet. I “närfokus” läget visas mätytans storlek med 2 st laserpunkter, som sammanfaller till en punkt vid fokusavståndet.

•    -32…+760°C
•    Spektralområde 8-14µm

•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetslins med optisk upplösning 40:1
•    Justerbar emissionsfaktor, 0,100-1,100
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Medföljande termoelementprob typ K
•    Hölster och skyddsdamask i gummi

optris P20 LT

Beskrivning

Egenskaper

P20 är “top-of-the-line” alternativet bland de portabla IR-termometrarna. Med P20 LT kan temperaturer från 0 till 1300°C mätas. Mycket kraftfull optik som dessutom assisteras av kikarsikte och lasersiket gör att små detaljer på långa avstånd kan mätas. Typiskt tillämpningsområde är ex.vis el-och elkraft där man på betryggande avstånd kan mäta på spänningsförande detaljer.

•    -0…1300°C
•    Spektralområde 8-14µm

•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetsoptik med D:S=120:1, mätfläck 100@12m
•    Inbyggd datalogger för 2000 mätvärden
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Responstid 300ms

optris P20 1M/2M

Beskrivning

Egenskaper

P20 1M resp. P20 2M är i grunden samma instrument som ovanstående P20 LT, men avsedda för högtemperaurmätningar på framförallt metaller och keramer.

•    385…1600°C (P20 2M) / 650…1800°C (P20 1M)
    Spektralområde 1,6µm (P20 2M) resp. 1,0µm (P20 1M)
•    
USB-kommunikation med programvara
•    Kvalitetsoptik med D:S=300:1, mätfläck 12mm@3,6m
•    Inbyggd datalogger för 2000 mätvärden
•    
Larm med ljud- och växlande displayfärg
•    Responstid 100ms