Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 Fiberoptiska refraktionsindex-givare

   
 

 

 

Fiberoptiska refraktionsindex-givare är användbara för kvalitetsmätning av vätskor inom en mängd olika områden som tex kvalitetskontroll, forskning&utveckling samt in-line processkontroll.
Ett område som vuxit starkt är mätning av oljekvaliteten i kompressorer som tex används i stora AC-system (luftkonditioneringsanläggningar). Även inom den petro-kemiska industrin finns många tillämpningar.
 

 
 
   

FRI - Mätning av vätskekvalitet i processindustrin

FRI är en sensor med vilken man mäter det sk. refraktions-index värdet.
Med denna metod kan man snabbt och enkelt övervaka vätskors kvalitet i olika system. Ett exempel är luftkonditioneringsanläggningar som för sin funktion kräver ett visst mått av oljeinnehåll i kylbärarmediat. Skulle dock nivån av olja ändras, och det räcker med en bråkdel, så försämras kylanläggningen prestanda avsevärt med högre driftskostnad som följd.
Immun mot EMI/RFI och lämplig i ATEX-klassade miljöer.

•    Mätområden:  1,0000 till 1,7000 RI
    Upplösning:  0,0001 RI eller 0,036% oljekonc. förhållande i kylanl.
    Tuffa industrimiljöer, ATEX
    Kemisk industri
    Forskning & Utveckling
   
  Läs mer
 
 

   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar ensc.se