Micro-Epsilon Sensotest AB

Micro-Epsilon Sensotest AB är ett agenturföretag inom test- och mät. Vår styrka är vår fokus på givare/sensorer och IR-kamerasystem. Vi marknadsför ledande givartillverkare för mätning av IR-temperatur, position, avstånd, dimension, ytstrukturer, kraft ochtryck . Dessutom är Infraröd-mätande värmekameror/kamerasystem en stor och viktig del av vår verksamhet. Vi kan leverera kompletta system för tex brandövervakning av sopbunkrar, mantel-temperaturmätning av MESA-ugnar mm.
IR-temperaturgivare (IR-termometrar) och tryckgivare var grundstenarna då företaget startades 1996 (Sensotest AB) och 2 år senare blev vi svensk generalagent för NEC:s värmekamera division.

Under årens lopp har flera andra agenturer inom givar/sensor segmentet tillkommit och idag representerar vi flera internationellt ledande tillverkare.

Sedan 2006 har vi marknadsfört Micro-Epsilons program av sensorer och sedan dec. 2011 har vi varit exklusiv agent för Micro-Epsilon.
Från och med nov. 2014 gick Micro-Epsilon in som delägare i Sensotest AB och det nya bolaget heter Micro-Epsilon Sensotest AB. Verksamheten kommer att fortsätta oförändrat med alla de agenturer vi har i vårt sortiment.

Sensotest AB startades 1996 av Nihat Palanci och Benny Nyberg. Båda har ett förflutet inom mätinstrument och givarförsäljning sedan början av 1980-talet.