Bryggförstärkare för lastceller och momentgivare

Hand- och panelinstrument för bryggsensorer

Robust handinstrument och panelinstrument för lastceller och momentgivare med bryggsignal
Läs mer om FUTEKs handinstrument
Läs mer om FUTEKs panelinstrument

Läs mer

Analoga förstärkarmoduler för bryggsensorer

Analoga förstärkare i modulutföranden för bryggsensorer
Läs mer om FUTEKs analoga förstärkarmoduler

Läs mer

USB modulförstärkare för bryggsensorer

Bryggförstärkare i USB-paketering. Komplett, färdigkalibrerad för avsedd brygggivare.
Körs ihop med programvaran SENSIT.
Läs mer om FUTEKs USB-system

Läs mer