Bryggförstärkare för lastceller och momentgivare

Bryggförstärkare för kraftgivare och momentgivare av fabrikatet FUTEK. Förstärkarna finns i utföranden som handinstrument, panelinstrument, moduler för DIN-skena och USB-anslutning.

Besök gärna FUTEKs hemsida:
https://www.futek.com/

Välj produktkategori

Hand- och panelinstrument för bryggsensorer

Robust handinstrument och panelinstrument för lastceller och momentgivare med bryggsignal
Mer om handinstr på FUTEKs hemsida
Mer om panelinstr på FUTEKs hemsida

Läs mer

Analoga förstärkarmoduler för bryggsensorer

Analoga förstärkare i modulutföranden för bryggsensorer
Mer om detta på FUTEKs hemsida

Läs mer

USB modulförstärkare för bryggsensorer

Bryggförstärkare i USB-paketering. Komplett, färdigkalibrerad för avsedd brygggivare.
Körs ihop med programvaran SENSIT.
Mer om detta på FUTEKs hemsida

Läs mer

Vill du veta mer?

Behöver du mer information eller hjälp av våra experter.
Skriv in ditt telefonnummer eller mail så kontakta vi dig.