Bryggförstärkare för lastceller och momentgivare

Hand- och panelinstrument för bryggsensorer

Robust handinstrument och panelinstrument för lastceller och momentgivare med bryggsignal
Mer om handinstr på FUTEKs hemsida
Mer om panelinstr på FUTEKs hemsida

Läs mer

Analoga förstärkarmoduler för bryggsensorer

Analoga förstärkare i modulutföranden för bryggsensorer
Mer om detta på FUTEKs hemsida

Läs mer

USB modulförstärkare för bryggsensorer

Bryggförstärkare i USB-paketering. Komplett, färdigkalibrerad för avsedd brygggivare.
Körs ihop med programvaran SENSIT.
Mer om detta på FUTEKs hemsida

Läs mer