Digitala Panelinstrument

Vi för panelinstrument av fabrikaten Nokeval och Jessen-Erma-Electronic. Panelmetrarna finns för en mängd olika typer av signaler – spänning, ström, puls, frekvens, etc. Skalningsbara modeller och programmerbara via USB. Antal ingångskanaler från 1 till 18.

Välj produktkategori

JESSEN-ERMA Electronic

Panelmetrar för de flesta typer av givarsignaler och skalbara för visning av mätvärde i rätt storhet.

Läs mer

Nokeval – Smart meter

Moderna, avancerade panelmetrar som kan konfigureras via USB i det oändliga. 1 till 18 kanaler på en display. Mångfärgad alfa-numerisk visning.

Läs mer