Professionella mätlösningar

   
  Info@micro-epsilon.se 08-564 733 80  
   
  Produkter

 

 Exempel på applikationer för värmekameror och IR-linjescanners

  

Här visar vi ett antal olika exempel från verkligheten på hur värmekameror och IR-linjescannrar kan användas.
Exemplen är uppdelade i 2 sektioner:
- Portabla applikationer
- Industriella applikationer för fast installerade kameror

 

 
 

Applikationer för Portabla kameror

  

Hus och fastigheter - VärmeläckagesökningVärmekameror är idag ett självklart verktyg vid undersökning av villor och större fastigheters isolering och byggkvalitet. Värmekameran avslöjar obönhörligen var värme läcker ut. Om det är dåligt isolerade väggar eller fönster, eller om byggfusk förekommer.

   
 

 

Elkraft - Söka efter varmgång orsakat av kontaktproblemEn värmekamera kan direkt avslöja om det förekommer dålig kontakt i kabelskarvar, kontakter, brytare eller säkringar. Även underdimensionerade kablar/skenor visar sig genom förhöjda temperaturer.
   
  

 

Maskinunderhåll - Kontrollera lager, elmotorer, effektstyrning mmVärmekameror gör stor nytta vid förebyggande underhållsarbeten på maskiner med rörliga delar , tex motorer, generatorer, transportband, axlar mm.
När slitage uppkommer i tex lager ökar temperaturen gradvis som då ger en bra förhandsinformation på begynnande problem.
   
 

  

Ventilation - Värme och kyla

 

Ventilations- kyl- och värmeanläggningar är utmärkta områden att använda en värmekamera. Temperaturer och värmefördelning kan lätt registreras på ventilationsutsläpp, värmeväxlare, kompressorer, varmvattenrör mm.

   
 

  

Medicin - Djur och människor


  • Zoom

Inom veterinärmedicin och då framförallt på hästar, har värmekameror redan använts en tid. Inflamerade områden kan lätt och snabbt hittas. Även värmefotografering på människor blir allt vanligare i framförallt´forskningssyfte.
   
 

 

Labbruk - Forskning och utvecklingVärmekameror är utmärkta hjälpmedel inom elektronikkonstruktion. Värmeutveckling i komponenter är ett vanligt konstruktionsproblem och en värmekamera avslöjar direkt vilka komponenter som blir varma, och hur värmen sprider sig till andra komponenter. Ihop med en närfokuslins kan mycket små komponenter studeras. 

   
 

 

Applikationer för fast installerade kameror

 

Returpappersupplag - Övervakning mot självantändning

Värmekamera i väderskyddat hus övervakar returpappersupplag mot självantändning. Även på sophanteringsanläggningar kan sopbunkrar övervakas för att undvika bränder orsakade av självantändning.

   
  Läs mer

 

Eldstäder/Förbränningskammare - Optimera förbränningsprocessen  • Zoom


Specialanpassad värmekamera för mätning i förbränningsrum och eldningspannor. Specialtillverkat linssystem med kylning gör det möjligt att kontinuerligt mäta inne i pannan och det ger ochså möjlighet att styra förbränningen i realtid.


   
  Läs mer

  

Brandövervakning - Stora ytor - tom hela stadsdelar

 

Värmekameror kan användas vid brandövervakning av större områden med bostadshus och andra fastigheter . Även stora fabriksytor med maskiner kan övervakas på ett smidigt sätt.


Brandövervakning av maskiner i en industri
Brandövervakning av en stadsdel i Bergen, Norge
   
  Läs mer

 

Glasbearbetning - Värmebehandling/Härdning och tillverkning av glas

Glastillverkning - ex.vis.  planglas, flaskor, bilrutor mm. styrs och övervakas med fördel med en värmekamera eller IR-temperaturlinjeskanner. Med värmekameran eller skannern kan temperaturfördelningen enkelt mätas och därmed också styras och kontrolleras.   
  Läs mer


Översikt IR inom glas
 

 

Gipsskivor - Kvalitetsstyrning av gipsskivetillverkningEn IR-linjeskanner är ett perfekt instrument för att mäta gipsskivors torkningsfas och därmed gipsskivans slutliga kvalitet. Gipsets fuktinnehåll avspeglas i temperaturen på skivans yta.

   
  Läs mer

 

Ståltillverkning - Valsning

 

Det finns speciellt anpassade IR-temperaturlinjescanners för mätning på uppvärmt stål. När glödande "stålslabbar" skall valsas ner till tunnare plåtdimensioner så skall temepraturen hela tiden vara den rätta, vilket lätt mäts med en linjescanner.

   
 
 
 

   
 
   

 

webdesign kreativa lösningar frostvolt.se