Beröringsfri detektion av fina repor

Med hjälp av ett konfokalkromatiskt system från Micro-Epsilon kan mycket fina repor på de flesta typer av material detekteras, exempelvis repor på mörk plast och högblank metall. Det är även möjligt att att mäta repornas djup. Konfokalkromatisk teknik baseras på vitt ljus och är beröringsfri. Tack vare den lilla mätpunkten, från sex mikrometer i diameter, och den höga mätnoggrannheten kan mycket små repor detekteras helt beröringsfritt med en upplösning från 10 nanometer. Tekniken är väl lämpad för exempelvis kvalitetskontroller.