Beröringsfri tjockleksmätning av glasförpackningar

Rundhet och glastjocklek spelar stor roll för kvaliteten på glasförpackningar. Vid produktion måste dessa parametrar därför kontrolleras noggrant. Ett litet fel leder omedelbart kassering och förpackningen skickas åter till glassmältan. På grund av den höga produktionstakten och för att undvika skador i glaset måste kontrollen ske snabbt och vara helt beröringsfri. Med Micro-Epsilons konfokala teknik, ett system består av elektronik med givare ansluten via optisk fiber, kan detta lösas.

Vitt ljus skickas från elektroniken via fiber till givaren som i sin tur projicerar ljuset på mätytan. Givarens optik är designad så att varje våglängd får fokus på olika avstånd (kromatisk aberration) i förhållande till mätytan. Ljuset reflekteras i mätytan och tillbaka in i elektroniken via givare och fiber. En integrerad spektrometer avläser vilken våglängd som ligger i fokus och därmed kan även mätavstånd beräknas.

Med mätområden upp till 30 mm och tvåkanalig elektronik med mätfrekvens om 6,5 kHz kan de flesta glastjocklekar kontrolleras vid hög produktionstakt. Tack vare ett användarvänligt gränssnitt är konfigurationen av systemet mycket enkel.

 

  • Avstånds- och tjockleksmätning 
  • Mycket liten mätpunkt 
  • Enkel mätning av transparenta och högblanka material 
  • Noggrannhet ner till nanometer 
  • Mätfrekvens upp till 70 kHz (enkanalig elektronik) 
  • Ett passivt mätsystem, givare består enbart av optik