Exakt temperaturmätning vid metallproduktion

Konventionella pyrometrar har sina begränsningar när de omges av damm, rök eller ångor i metallindustrin, medan den nya kvotpyrometern thermoMETER CTRatio med fiberoptisk kabel ger exakta mätvärden. Den används för industriella temperaturmätningar från +250°C till +3000°C. Den korta responstiden på 1 ms möjliggör övervakning av processer i hög hastighet. Den robusta pyrometern kan användas i omgivningstemperaturer upp till 200°C utan att behöva kylas. En version för höga omgivningstemperaturer upp till 315°C finns också tillgänglig.