Färgmätning på transparent film

För att öka produktiviteten många gånger om och för att minimera svinn vid kontinuerlig produktion av transparenta filmremsor används colorCONTROL ACS7000 färgmätningssystem från Micro-Epsilon. Eftersom varje millimeter film måste ha exakt samma färg kan färgfluktuationer eller streck således upptäckas tidigt i produktionsprocessen. Eftersom dessa filmer är genomskinliga kan en transmissionsgivare mäta färgen beröringsfritt.

> Mer information