Högteknologisk lösning för ytkontroll i 3D

Med systemen reflectCONTROL, surfaceCONTROL och scanCONTROL erbjuder Micro-Epsilon innovativa lösningar för ytkontroll i 3D samtidigt som man möjliggör flera användningsområden exempelvis geometriska mätningar, ytkontroll och detektering av defekter. Systemen möjliggör hundraprocentig inspektion och kan integreras direkt i bearbetningslinjen eller på en robot.

Micro-Epsilon erbjuder ett stort utbud av lösningar för ytkontroll i 3D. Systemen reflectCONTROL och surfaceCONTROL är avsedda för enkel, snabb och tillförlitlig inspektion av matta och blanka ytor baserat på deflectometry och fringe projection. Därför kan även de minsta av defekterna detekteras på ett tillförlitligt sätt. Laserprofilskannrarna scanCONTROL fungerar nästan oberoende av ytegenskaper och genererar ett 3D-punktmoln som kan användas för vidare utvärdering och bearbetning.