Konfokala givare med världens högsta mätfrekvens

Micro-Epsilons konfokala mätsystem bygger på optisk mätteknik som baseras på vitt ljus och styrenheten är försedd med integrerad ljuskälla och spektrometer. En av modellerna, confocalDT 2471, har världens högsta mätfrekvens, vid jämförelse med annan konfokal teknik.

Mätningar med hög upplösning och mätfrekvens kan göras oberoende av mätyta. Avståndsmätningar kan exempelvis göras på speglar och glas. Ensidig tjockleksmätning av andra transparenta material är också möjligt. En extremt liten mätpunkt med konstant storlek möjliggör mätning på mycket små detaljer. Eftersom ljuset från givaren rör sig axiellt mot mätobjektet och tillbaka till givaren kan mätning göras i mycket små håligheter t. ex. i borrhål.