Kvalitetskontroll av pappersetiketter

För konventionella färggivare är små färgskillnader ganska utmanande. Givare med standardbelysning belyser endast ytan från en riktning. Vid strukturerade ytor leder detta till icke-homogen reflektion av färgen. Följaktligen uppstår färgavvikelser eftersom det optiska intrycket av färgnyansen i skuggade områden eller beroende på förändringar i vinkel. Därför registrerar givaren inte den verkliga färgen.

Den nya färggivaren CFS2 är designad för ytoberoende färgigenkänning och upptäcker pålitligt de finaste vita nyanserna. CFS2-M20 är en cirkulär givare som kan användas vid ett mätavstånd på 10-100 mm med en mätpunkt med diameter på 10 till 66 mm. Arrangerad i en vinkel på 22° belyser givaren mätområdet med 20 mm i diameter på ett cirkulärt sätt. CFS2-M11 mäter på samma mätavstånd men erbjuder också en större belysningsvinkel på 67° som ger en mätpunkt med 12 till 114 mm i diameter.

De cirkulära givarna belyser strukturerade mål homogent och uppnår exakta mätresultat. I kombination med styrenheter colorSENSOR CFO är övervakning av dynamiska processer med upp till 30 kHz möjlig. Beroende på styrenhet är repeterbarheten ΔE ≤ 0,5 eller ΔE ≤0.3.