Laserprofilskannrar för serieapplikationer

Precision, mångsidighet och en kompakt design är avgörande faktorer för serieapplikationer inom industrin. För att uppfylla dessa krav har Micro-Epsilon utvecklat de nya laserskannrarna scanCONTROL 2500 som är idealiska för automation så som inspektion av limsträngar eller kantövervakning.

Inom produktionslinjer och automatisering ställs höga krav på de givare som används. Givarna måste ge exakta mätresultat samt vara kompakta och mångsidiga i sin användning. De nya laserprofilskannrarna scanCONTROL 2500 kombinerar dessa egenskaper med ett gynnsamt pris i förhållande till prestanda.

Två prestandaklasser; COMPACT och SMART finns tillgängliga. COMPACT sänder enbart rådata och kan integreras i kundens egen programvara med hjälp av åtskilliga programbibliotek finns tillgängliga. COMPACT är kompatibel med den internationella standarden GigE Vision och kan integreras i industriella bildbehandlingssystem.

Inställning och konfiguration av SMART sker via programvaran Configuration Tools och ger oberoende mätresultat utan anslutning till PC eller styrenhet. Givaren exekverar upp till fyra mätprogram parallellt och levererar 4 mätresultat per profil. Bland annat kan vinklar, steg och spalter mätas pålitligt.

Beroende på applikation är det möjligt att modifiera givarna genom att använda skyddshus, olika kabeltyper eller använda en gränssnittsomvandlare.