Mätning av avstånd mellan lager i vindturbiner

I vindkraftverk är avståndet mellan lager mycket viktigt eftersom minskad friktion ökar effektiviteten och livslängden. Utrymmet mellan lager och drivaxel övervakas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av induktiva givare från Micro-Epsilon.

Vindturbiner har vanligtvis två huvudlager där rotorns axel löper. På grund av säkerhets- och kostnadsskäl kräver vindkraftverk övervakning dygnet runt. Bestämning av avståndet mellan lagren är en av de viktigaste mätuppgifterna i vindkraftverk eftersom avståndet mellan lager ger information om friktionen. Om avståndet minskar reduceras oljefilmen, vilken är avsedd att skydda lagerkomponenterna mot slitage orsakad av friktion. I värsta fall kan ökad friktion orsaka kontakt mellan komponenterna, vilket leder till temperaturökning inuti lagret. Följaktligen slits komponenterna mycket snabbare vilket kan leda till skador på lager.

Tidigare mättes avståndet mellan lager vid avbrott med hjälp av taktil avkänning. Detta innebar att långa inspektionsintervaller var nödvändiga för att kunna driva anläggningen så länge som möjligt utan att behöva stänga av den helt. Risken för haveri förelåg därför. Tack vare induktiva givare från Micro-Epsilon, som baseras på virvelströmmar, möjliggörs pålitliga, snabba och kostnadseffektiva avståndsmätningar. Det är inte längre nödvändigt att stänga anläggningen eftersom mätningar utförs under drift. Eftersom eddyNCDT 3005 är resistent mot olja och klarar oljetryck upp till 2 bar, är mätsystemet idealiskt för mätuppgifter i svåra miljöer.

Systemet innehåller en givare med ett mätområde upp till 6 mm, som ansluts permanent till styrenheten via en 1 meter lång kabel. Detta möjliggör optimering och analys av underhållsintervall. De analoga signalerna kan matas direkt till en PLC och de uppmätta resultaten kan även utvärderas via extern mjukvara från Micro Epilon. Speciella funktioner så som kalibrering av linearitet och temperaturkompensation gör att givarna kan anpassas för olika installationslägen.