Mätning av defekter på metallskivor

Tack vare sin höga upplösning detekterar Micro-Epsilons kompakta laserskanner, scanCONTROL 2910-10/BL, defekter på metallskivors kanter direkt vid tillverkningen. I motsats till fasta lösningar som innebär slumpmässig testning erbjuder Micro-Epsilons inline-lösning identifiering av metallspån på ett tillförlitligt sätt.

För att förhindra korrosion krävs ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd, exempelvis med skyddande lack. Tjockleken på den applicerade skyddslacken kan variera och därigenom utgöra en osäker variabel. För att säkerställa en lång livslängd på produkten måste defekter därför detekteras tidigt i produktionsprocessen, innan korrosionsskydd och andra färgskikt appliceras.

ScanCONTROL 2910-10/BL installeras direkt i produktionslinjen och upptäcker metallspån från 20 μm på metallarkens kanter. Detta är möjligt tack vare den höga upplösningen på ca 8 μm längs laserlinjen, vilket är en adekvat precision för den här typen av mätuppgift. Skannern, som är monterad på roboten, styrs över kanterna på de skurna eller utstansade metallskivorna och mäter profilerna. Höjd och bredd på eventuella defekter kan bestämmas och utvärderas direkt i skannern. Direkt OK/NOK-utgång är möjlig. Mätdata överförs från skannern direkt till ScanCONTROL. Gateway via vanliga fältbussar som Profinet IO, EtherCAT och Ethernet/IP. ScanCONTROL Gateway kan ansluta upp till 4 skanners.

Smart PLC gör det möjligt att beräkna mätvärden för upp till 8 laserskannrar och är utrustad med kundspecifika applikationsprogram för respektive mätuppgift. De bestämda mätvärdena utvärderas, visas, spelas in och överförs via Smart PLC-enheten till högre styrsystem med hjälp av analoga och digitala gränssnitt.