Mätning av dynamiskt beteende hos geomaterial

Kontroll av dynamiskt beteende hos geomaterial med eventuella försvagningar är ett område där det finns stora utvecklingsmöjligheter. Tack vare mätteknisk utrustning med mycket hög upplösning är det möjligt att undersöka materialets egenskaper. Under sin tid på Blekinge Institute of Technology gjorde Babak Khodabandeloo en studie där långsam och snabb dynamik samt återhämtning och relaxation av geomaterial efter yttre påverkan av ultraljud, värme och ljus studerades noggrant.

Vid de tester som genomfördes användes bland annat lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon för övervakning av dimensionsförändringar. Bland annat studerades beteendet hos en balk av granit, som har mesoskopisk elastisk struktur, då den utsattes för belysning. En dimmer och en RGB-LED-ljuskälla gjorde det möjligt göra testerna med olika färgkombinationer av rött, grönt och blått ljus. LED-ljuset tändes för konditionering och kontroll av återhämtningen genomfördes med hjälp av Micro-Epsilons givare då ljuset släcktes. Aktuell modell av lasergivare, som ingår i produktgruppen optoNCDT, har en statisk och en dynamisk upplösning om 0,0075 respektive 0,03 my.

I Micro-Epsilons sortiment finns flera högpresterande givare, bland annat den lasergivare som användes vid aktuell studie, men även enklare varianter för andra typer av applikationer finns att tillgå. Tack vare RTSC (Real Time Surface Compensation), som optimerar lasereffekten baserat på aktuell reflektion från mätytan, är det möjligt att mäta mot de flesta typer av material. Lasergivarna kan även fås med blå eller röd laser.

> Läs hela rapporten här