Ny firmware för optoNCDT 1420 och optoNCDT 1750

Ny firmwareuppdatering finns nu för För optoNCDT 1420 och optoNCDT 1750 lasertrianguleringsgivare. Uppdateringen innehåller många nya funktioner och förbättrad okänslighet mot omgivande ljus. Dessutom är det nu möjligt att snabbt utvärdera givarsignalerna via C-Box/2A. För fortsatt felfri drift rekommenderar vi nedladdning av den aktuella versionen.

Den nya firmwareuppdateringen för optoNCDT 1420 och optoNCDT 1750 lasertrianguleringsgivare finns nu tillgänglig för nedladdning. Nya funktioner inkluderar utsignal via Ethernet och stöd för signalutvärdering via C-Box/2A med 16-bitar och maximalt 70 kHz. C-Box/2A möjliggör D/A-konvertering av två digitala insignaler eller att genomföra beräkningar utifrån dem. Således kan tjocklek, diameter, steg och lutning beräknas. Utsignal är möjlig via två konfigurerbara analoga utgångar, Ethernet eller USB. C-Box/2A styrs via webbgränssnitt.

 

optoNCDT 1420

optoNCDT 1750