NYHET: capaNCDT 61×0/IP för industriella mätuppgifter

Det kapacitiva mätsystemet CapaNCDT 61×0/IP är lämpligt för kvalitetssäkring i produktionsprocesser och för kontroll av anläggningar och maskiner. Systemet bestämmer noggrant förskjutning, avstånd, avböjning och expansion samtidigt som det är okänsligt för temperaturfluktuationer och magnetfält. Skyddsklassning IP68 gör mätsystemet lämpligt för många industriella mätuppgifter.

Det nya kapacitiva mätsystemet CapaNCDT 61×0/IP är speciellt konstruerat för industriella mätuppgifter där hög precision krävs. Systemet detekterar parametrar som förskjutning, avstånd, avböjning, expansion och deformation av elektriskt ledande föremål. CapaNCDT 61×0/IP innehåller en givare, kabel och styrenhet. Systemet är kalibrerat på fabrik och är redo för direkt användning utan kalibrering. Även efter att givare har bytts ut krävs ingen omkalibrering. Datautgången sker via ström, spänning eller digitalt RS485-gränssnitt.

CapaNCDT 61×0/IP är skräddarsydd för industriella miljöer. Skyddsklass IP68 gör systemet idealiskt för industriella mätapplikationer. Det gjutna aluminiumhuset skyddar regulatorn från damm och fukt. Eftersom sensorkabeln är extremt robust motstår den höga temperaturer och är slitstark. Systemet är konstruerat för stora avstånd och kabeln kan användas på upp till 8 meter avstånd.

Fler än 15 olika givarmodeller finns tillgängliga för olika mätuppgifter. Plana givare, cylindriska givare och modeller med gänga är de tre grundläggande givartyper som kunden kan välja mellan beroende på installationsscenario.