NYHET: confocalDT IFS2407-0,1 för maximal precision

ConfocalDT IFS2407-0,1 öppnar nya användningsområden när det gäller precisa positions- och tjocklekmätningar. Upplösning om 3 nm gör det möjligt för den kompakta givaren att utföra mätningar med högsta noggrannhet.

Givaren klarar stora lutningsvinklar samtidigt som den erbjuder en liten mätpunkt på 3 μm, vilket möjliggör mätningar av ytfinhet med hög precision. Minsta möjliga materialtjocklek för tjockleksmätningar av transparenta material är 5 μm.