NYHET: Konfokal mid-range styrenhet med en eller två kanaler

Styrenheterna confocalDT 2421 och 2422 används för avstånds- och tjockleksmätning av starkt reflekterande och speglande ytor. Som både 1- eller 2-kanaliga, erbjuder dessa konfokalkromatiska mätsystem en prisvärd lösning, särskilt för tillämpningar i stora volymer. Den aktiva exponeringsregleringen i CCD-matrisen möjliggör noggrann och snabb ytkompensering på svåra och varierande ytor.

Styrenheten är kompatibel med alla givartyper i IFS-serien och har därmed många olika tillämpningar. Den kan också som fås i en multi-peak-version för mätning av tjocklek med flera materiallager. Genom att använda en speciell beräkningsfunktion kan den 2-kanaliga versionen confocalDT 2422 utvärdera båda kanalerna. Insamlingen av mätdata är synkron och kan utföras med högsta mätfrekvens på båda kanalerna.