optoNCDT ILR

Inom metallindustrin spolas valsade band upp på spolar för vidare transport. När spolarna avlindas för senare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material som har rullats ut.

Denna uppgift kan med enkelhet lösas genom att använda en optisk lagesgivare, optoNCDT ILR. Givaren mäter kontinuerligt på spolens yta och registrerar därigenom diametern. Diametern på spolen minskar i takt med avlindningen och det ökade avståndet till spolens yta mäts av givaren. Med hjälp av specifika algoritmer är det möjligt att omräkna materiallängden.