Övervakning av oljefilm i hydrostatlager

Hydrostatlager används i stora anläggningar och maskiner såsom stenkrossar, teleskopinstallationer etc. Att övervaka spalten för oljefilmen är en kritisk faktor eftersom eventuella störningar i hydrauliken kan orsaka tryckfall som i extrema fall resulterar i att mellanrummet sluts vilket leder till skador på lagren och i slutligen systemfel.

På grund av lång livslängd och global användning i olika anläggningar bör givarna vara lätta att byta ut. Det är viktigt att använda ett system som är enkelt att installera eftersom även åldrande anläggningar måste kunna eftermonteras. Av denna anledning används virvelströmsgivare i eddyNCDT 3001-serien som mäter beröringsfritt.