Övervakning av oljefilm i hydrostatlager

Hydrostatlager används i stora anläggningar och maskiner såsom stenkrossar, teleskopinstallationer etc. Att övervaka spalten för oljefilmen är en kritisk faktor eftersom eventuella störningar i hydrauliken kan orsaka tryckfall, vilket i extrema fall resulterar i att mellanrummet sluts och leder till skador på lagren och i slutändan systemfel.

Därför är det viktigt att använda ett system som är lätt att installera eftersom även åldrande anläggningar måste kunna eftermonteras. På grund av lång livslängd och global användning i olika anläggningar bör givarna vara lätta att byta ut. Av denna anledning används beröringsfria virvelströmsgivare i eddyNCDT 3001-serien.