Parameterinställning med hjälp av sensorTOOL

Parameterinställning kan enkelt utföras med programvaran sensorTOOL genom att ansluta styrenheten till en PC via IF7001-omvandlaren. Knappar och LED-displayer gör det också möjligt att göra inställningar.

Fördelar:
> Hög applikationsmångsidighet och flexibilitet tack vare stort utbud av styrenheter och givare
> Hög upplösning och linearitet
> Optimalt pris i förhållande till prestanda
> Idealisk för serieapplikationer
> Inställningar via knappar och LED eller sensorTOOL
> Robusta modeller för industrimiljöer
> Olika monteringsalternativ beroende på installation