Patenterad Blue Laser Technology

Patenterad Blue Laser Technology från Micro-Epsilon gör det möjligt att göra exakta mätningar på transparenta, rödglödgade och organiska mätobjekt.

En krävande mätuppgift återfinns i produktionsprocessen av kvalitetspapper. Här gör den patenterade tekniken det möjligt att mäta övergången mellan fuktig pappersmassa och massivt papper. Denna mätning är inte möjlig att utföra med röd laser eftersom laserljuset lyser igenom den fortfarande fuktiga pappersmassan. En ytterligare mätuppgift som bara kan lösas med Blue Laser Technology är mätning av transparenta plastmaterial.

Mätning i produktionsprocessen utförs med lasertrianguleringsgivare optoNCDT 1750BL med blå laserpunkt. Den största fördelen är att mätningen kan ske i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen. Vid avvikelse från målvärdet är det möjligt att omedelbart ingripa i produktionsprocessen, vilket minskar mängden avfall avsevärt och sparar pengar och miljö.

Kontakta oss:
Telefonväxel: 08-564 733 80
E-post: info@micro-epsilon.se
Hemsida: www.micro-epsilon.se