Produktion av vinglas

Vid produktion av exempelvis vinglas sammanfogas stammen och kupan med hjälp av en gasbrännare. För att få bästa möjliga fog måste avståndet mellan de två delarna kontrolleras noga så att kvalitet och produktionstakt kan optimeras och svinnet minskas.

I glasindustrin är den omgivande temperaturen ofta hög vilket försvårar installation av mätutrustning. Lösningen på detta är att montera mätutrustningen på ett avstånd där temperaturen är lägre. Med Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46, som består av sändare och mottagare, är det möjligt att mäta mot transparenta material med mycket hög noggrannhet på stora avstånd, vilket gör givaren lämplig för just den här typen av applikation. Med hjälp av erhållen mätdata kan avståndet mellan stammen och kupan bestämmas. Mätdata överförs via Ethernet till styrsystemet.

> Läs mer om Micro-Epsilons laserridå ODC2520-46