Analoga förstärkarmoduler för bryggsensorer

Modell

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

FUTEK IAA100

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5V / ±10V

12,5…26 VDC

FUTEK IAA200

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med 4-20 mA utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt. 10 VDC

± 0,01% av F.S.

4-20 mA

12,5…26 VDC

FUTEK IAA300

Ultra lågbrus differential bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med Volt utsignal och bandbredd upp till 50kHz. Clips-fäste för DIN-skena

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…50kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IDA100

Digitalt konfigurerbar (USB) analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång ±0,5…±4 mV/V

DC…1kHz (analog utg)

5 VDC alt 10 VDC

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAC200

2-4 kanalers kopplingsbox med bryggförstärkare. För summering av signalerna från 2-4 sensorer.

FUTEK IAA100

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5V / ±10V

12,5…26 VDC

FUTEK IAA200

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med 4-20 mA utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt. 10 VDC

± 0,01% av F.S.

4-20 mA

12,5…26 VDC

FUTEK IAA300

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Ultra lågbrus differential bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med Volt utsignal och bandbredd upp till 50kHz. Clips-fäste för DIN-skena

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…50kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IDA100

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Digitalt konfigurerbar (USB) analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång ±0,5…±4 mV/V

DC…1kHz (analog utg)

5 VDC alt 10 VDC

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAC200

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

2-4 kanalers kopplingsbox med bryggförstärkare. För summering av signalerna från 2-4 sensorer.