Analoga förstärkarmoduler för bryggsensorer

Modell

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

FUTEK IAA100

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5V / ±10V

12,5…26 VDC

FUTEK IAA200

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med 4-20 mA utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAA300

Ultra lågbrus differential bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med Volt utsignal och bandbredd upp till 50kHz. Clips-fäste för DIN-skena

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…50kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IDA100

Digitalt konfigurerbar (USB) analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång ±0,5…±4 mV/V

DC…1kHz (analog utg)

5 VDC alt 10 VDC

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAC200

2-4 kanalers kopplingsbox med bryggförstärkare. För summering av signalerna från 2-4 sensorer.

FUTEK IAA100

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5V / ±10V

12,5…26 VDC

FUTEK IAA200

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med 4-20 mA utsignal.

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…25kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAA300

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Ultra lågbrus differential bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med Volt utsignal och bandbredd upp till 50kHz. Clips-fäste för DIN-skena

Bryggingång 0,5…10 mV/V

DC…50kHz

5 VDC alt 10 VDC

± 0,01% av F.S.

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IDA100

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Digitalt konfigurerbar (USB) analog bryggförstärkare för lastceller, momentgivare och tryckgivare, med +/- 10 V utsignal.

Bryggingång ±0,5…±4 mV/V

DC…1kHz (analog utg)

5 VDC alt 10 VDC

±5VDC / ±10VDC

12,5…26 VDC

FUTEK IAC200

Allmänt

Ingångar

Bandbredd

Bryggmatning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

2-4 kanalers kopplingsbox med bryggförstärkare. För summering av signalerna från 2-4 sensorer.