USB modulförstärkare för bryggsensorer

Modell

Allmänt

Ingångar

Sampling rate

Intern upplösning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

FUTEK USB220

Komplett bryggförstärkare i USB-modul utförande. Avsedd för lastceller, momentgivare, tryckgivare. Samkalibreras på fabriken med avsedd givare och levereras “Plug & Play” ihop med givaren. Anpassad för programvaran SENSIT.

Bryggingång ±3,4 mV/V (option upp till ±400 mV/V)

upp till 4800 SPS

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB

FUTEK USB320

Förstärkare I USB-modul utförande. Avsedd för generella Volt- alt. mA-signaler. Sensormatning 12 VDC. Anpassad för programvaran SENSIT.

± 10 VDC (FSH03631) 0-30 mA (FSH03634)

upp till 4800 SPS

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB

FUTEK USB520/530

Universell USB-modul för insignaler av typen mV/V, +/-10V, 0-20 mA, encoder (TTL). Anpassad för programvaran SENSIT.

Bryggingång ±3,4 mV/V (option upp till ±400 mV/V) ± 10 VDC 0-20 mA Encoder, max 150k pulser/sek

upp till 4800 SPS (USB520) upp till 14000 SPS (USB530)

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB

FUTEK USB220

Allmänt

Ingångar

Sampling rate

Intern upplösning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Komplett bryggförstärkare i USB-modul utförande. Avsedd för lastceller, momentgivare, tryckgivare. Samkalibreras på fabriken med avsedd givare och levereras “Plug & Play” ihop med givaren. Anpassad för programvaran SENSIT.

Bryggingång ±3,4 mV/V (option upp till ±400 mV/V)

upp till 4800 SPS

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB

FUTEK USB320

Allmänt

Ingångar

Sampling rate

Intern upplösning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Förstärkare I USB-modul utförande. Avsedd för generella Volt- alt. mA-signaler. Sensormatning 12 VDC. Anpassad för programvaran SENSIT.

± 10 VDC (FSH03631) 0-30 mA (FSH03634)

upp till 4800 SPS

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB

FUTEK USB520/530

Allmänt

Ingångar

Sampling rate

Intern upplösning

Onoggrannhet

Utgångar

Matningsspänning

Dokumentation

Universell USB-modul för insignaler av typen mV/V, +/-10V, 0-20 mA, encoder (TTL). Anpassad för programvaran SENSIT.

Bryggingång ±3,4 mV/V (option upp till ±400 mV/V) ± 10 VDC 0-20 mA Encoder, max 150k pulser/sek

upp till 4800 SPS (USB520) upp till 14000 SPS (USB530)

24 bit

± 0,005% av F.S.

USB

Via USB