UMI

UMI

FISO UMI är en 4- eller 8-kanalig, universell signalförstärkare avsedd för de flesta typer av fiberoptiska givare från FISO.
Passar för en mängd olika applikationer inom industri och forskning & utveckling för temperatur-, tryck-, töjnings- och refraktionsmätningar.

    Fungerar med de flesta optiska givare från FISO
    4 alt. 8 kanaler
    Utgång: ±5V
    USB, RS-232 interface
    20 Hz samplingsfrekvens

    Dataloggning 50.000 värden
Datablad UMI