Lågtemperatur -50…1000°C – Compact series

Modell

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

CS

-50…1030°C

8…14 µm

15:1 (D:S)

14 ms

±1,5°C eller ±1,5% av v.v.

80°C

0-5/10 V,TC K/J

USB-kommunikation

CSmicro

-50…1030°C

8…14 µm

15:1 (D:S)

14 ms

±1,0°C eller ±1,0% av v.v.

120°C

0-5/10 V alt. 4-10mA

USB-kommunikation

CT SF02/ SF15/ SF22

-50…600°C (SF02) -50…600°C (SF15) -50…975°C (SF22)

8…14 µm

2:1 (SF02) 15:1 (SF15) 22:1 (SF22)

150 ms

±1,0°C eller ±1,0% av v.v.

130°C (SF02) 180°C (SF15/22)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

CTfast SF15/SF25

-50…975°C

8…14 µm

15:1 (SF15) 25:1 (SF25)

9 ms (SF15) 6 ms (SF25)

±2°C eller ±1% av v.v.

120°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Snabb responstid

CThot / SF10

-40…975°C

8…14 µm

10:1

100 ms

±1,5°C eller ±1% av v.v.

250°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Hög temptålighet 250°C

CS

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

-50…1030°C

8…14 µm

15:1 (D:S)

14 ms

±1,5°C eller ±1,5% av v.v.

80°C

0-5/10 V,TC K/J

USB-kommunikation

CSmicro

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

-50…1030°C

8…14 µm

15:1 (D:S)

14 ms

±1,0°C eller ±1,0% av v.v.

120°C

0-5/10 V alt. 4-10mA

USB-kommunikation

CT SF02/ SF15/ SF22

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

-50…600°C (SF02) -50…600°C (SF15) -50…975°C (SF22)

8…14 µm

2:1 (SF02) 15:1 (SF15) 22:1 (SF22)

150 ms

±1,0°C eller ±1,0% av v.v.

130°C (SF02) 180°C (SF15/22)

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

CTfast SF15/SF25

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

-50…975°C

8…14 µm

15:1 (SF15) 25:1 (SF25)

9 ms (SF15) 6 ms (SF25)

±2°C eller ±1% av v.v.

120°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Snabb responstid

CThot / SF10

Temperaturområde

Spektralområde

Optisk upplösning

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Länk tilll mer info

Anm

-40…975°C

8…14 µm

10:1

100 ms

±1,5°C eller ±1% av v.v.

250°C

0/4-20mA,0-5/10V, TC J/K

Hög temptålighet 250°C