Lågtemperatur -50…1000°C – High performance

Modell

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

CT Laser LT/LTF

-50…975°C

8-14 µm

75:1 (LT)
50:1 (LTF)

120 ms (LT)
9 ms (LTF)

±1°C eller ±1% (LT)
±1,5°C eller ±1,5% (LTF)

85°C
(50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5V/10V, TC J/K

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Många “När-Fokus” modeller
Olika interfacemoduler som option

Optris CS Laser LT/ hs LT

-30…1000°C (LT)
-20…150°C (hs LT)

8…14 µm

50:1

150 ms

±1% av v.v. eller ±1°C (LT)
Temperaturupplösning 0,025 K (hs LT)

85°C
(50°C med laser på)

4-20 mA

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Flera “När-Fokus” modeler
Temp upplösning 0,025 K (hs LT)
USB-kommunikation
Larm utgång

CT Laser LT/LTF

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

-50…975°C

8-14 µm

75:1 (LT)
50:1 (LTF)

120 ms (LT)
9 ms (LTF)

±1°C eller ±1% (LT)
±1,5°C eller ±1,5% (LTF)

85°C
(50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5V/10V, TC J/K

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Många “När-Fokus” modeller
Olika interfacemoduler som option

Optris CS Laser LT/ hs LT

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

-30…1000°C (LT)
-20…150°C (hs LT)

8…14 µm

50:1

150 ms

±1% av v.v. eller ±1°C (LT)
Temperaturupplösning 0,025 K (hs LT)

85°C
(50°C med laser på)

4-20 mA

2-punkts lasersikte
Hög optisk upplösning
Flera “När-Fokus” modeler
Temp upplösning 0,025 K (hs LT)
USB-kommunikation
Larm utgång