Lågtemperatur -50…1000°C – High performance

Modell

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

CT Laser

-50…975°C

8-14 µm

75:1

120 ms

±1°C eller ±1%

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5V/10V, TC J/K

2-punkts lasersikte. Hög optisk upplösning. Många “När-Fokus” modeller. Olika interfacemoduler som option

CS Laser

-30…1000°C

8-14 µm

50:1

150 ms

±1% av v.v. eller ±1°C

85°C (50°C med laser på)

4-20 mA

2-punkts lasersikte. Hög optisk upplösning. Flera “När-Fokus” modeler. USB-kommunikation Larm utgång

CT Laser

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

-50…975°C

8-14 µm

75:1

120 ms

±1°C eller ±1%

85°C (50°C med laser på)

0/4-20mA,0-5V/10V, TC J/K

2-punkts lasersikte. Hög optisk upplösning. Många “När-Fokus” modeller. Olika interfacemoduler som option

CS Laser

Temperaturområsde

Spektralområde

Optisk upplösning (D:S)

Responstid

Noggrannhet

Max temp huvud

Utsignal

Anm

Datablad (Pdf)

-30…1000°C

8-14 µm

50:1

150 ms

±1% av v.v. eller ±1°C

85°C (50°C med laser på)

4-20 mA

2-punkts lasersikte. Hög optisk upplösning. Flera “När-Fokus” modeler. USB-kommunikation Larm utgång