Lastceller – In-line – Standard

Modell

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

LCM325

2 / 3 klb F.S. 8,9 / 13,3 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,3 mV/V (2 klb) 2 mV/V (3 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

113

LCM350

4 / 5 klb F.S. 17,8 / 22,2 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,6 mV/V (4 klb) 2 mV/V (5 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

156

LCM375

7,5 / 10 klb F.S. 33,4 / 44,5 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,5 mV/V (7,5 klb) 2 mV/V (10 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

227

LCM525

20 klb F.S. 89 kN F.S.

±0,2% av F.S.

2 mV/V nom

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

510

Hög noggrannhet

LCM550

50 klb F.S. 222 kN F.S.

±0,2% av F.S.

2 mV/V nom

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

1400

Hög noggrannhet

LCM325

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

2 / 3 klb F.S. 8,9 / 13,3 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,3 mV/V (2 klb) 2 mV/V (3 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

113

LCM350

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

4 / 5 klb F.S. 17,8 / 22,2 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,6 mV/V (4 klb) 2 mV/V (5 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

156

LCM375

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

7,5 / 10 klb F.S. 33,4 / 44,5 kN F.S.

±0,5% av F.S.

1,5 mV/V (7,5 klb) 2 mV/V (10 klb)

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

227

LCM525

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

20 klb F.S. 89 kN F.S.

±0,2% av F.S.

2 mV/V nom

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

510

Hög noggrannhet

LCM550

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemp.

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Dokumentation

50 klb F.S. 222 kN F.S.

±0,2% av F.S.

2 mV/V nom

150% av F.S.

-42…93°C

Drag/Kompression

1400

Hög noggrannhet