Lastceller – Knappcells-typ

Modell

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemperatur

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Datablad

LLB400

100…2500 lb F.S. / 445 N…11 kN F.S.

Från ±0,15% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

102

Hög repeterbarhet

LLB450

5000 lb / 10000 lb F.S. / 22 kN / 44 kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150 % av F.S.

-50…93°C

Kompression

113

LLB500

15klb/ 20klb/ 30klb F.S. / 66kN/ 89kN/ 133kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

295

LLB550

50klb F.S. / 222kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

1100

Inkluderar bottenplatta

LLB400

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemperatur

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Datablad

100…2500 lb F.S. / 445 N…11 kN F.S.

Från ±0,15% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

102

Hög repeterbarhet

LLB450

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemperatur

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Datablad

5000 lb / 10000 lb F.S. / 22 kN / 44 kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150 % av F.S.

-50…93°C

Kompression

113

LLB500

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemperatur

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Datablad

15klb/ 20klb/ 30klb F.S. / 66kN/ 89kN/ 133kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

295

LLB550

Mätområde

Onoggrannhet

Utsignal

Överlast

Arbetstemperatur

Kraftriktning

Vikt (gram)

Övrigt

Datablad

50klb F.S. / 222kN F.S.

±0,5% av F.S.

2 mV/V (nom)

150% av F.S.

-50…93°C

Kompression

1100

Inkluderar bottenplatta