PYROLINE 128/256-serien

Modell

Kortfattat

Linjeupplösning

Mätområde

Spektralområde

Känslighet - NEDT

Optik

Linjefrekvens

Interface

Datablad (Pdf)

PYROLINE 128LS / 128L / 256L

Linje-temperatur kameror för temperaturprofilmätningar i kontinuerliga processer som tex pappersbanor, textilbanor, gummitillverkning, livsmedelsproduktion, bulk-material mm.
Linjetemperaturkameror är synnerligen lämpliga vid produktionsövervakning och kvalitetskontroll där materialet kommer i ett löpande, kontinuerligt flöde.

128 / 256 mätpunkter

0…80°C (128LS/256Hz)
50…550°C (128L/256Hz)
50…550°C (256L/256Hz)
50…550°C (128LS/512Hz)
150…800°C (256L/512Hz)

8…14µm

0,2K (128LS/256Hz)
0,5K (128L/256Hz)
0,5K (128LS/512Hz)
0,5K (256L/256Hz)
0,5K (256L/512Hz)

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz / 512 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128MS / 128M / 256M

3 till 5µm linje-temperatur kameror är framförallt lämpliga vid mätning på tegel, keramer, metaller (icke magnetiska). En stor fördel linjekameror har vs 2D-värmekameror är att man kan mäta ner igenom smala springor, tex mellan två ugnar och ändå få en fullständig bild av hela produktytan.

128 / 256 mätpunkter

200…800°C (128MS)
450…1250°C (128M)
450…1250°C (256M)

3…5µm

0,5K

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128GS / 128G / 256G

Linje-temperaturkamera speciellt utvecklad för mätning på glas med högsta noggrannhet. Spektralområdet som används är 4,8…5,2µm och i detta området har glas sin högsta emissivitet och mätvärdet påverkas därför minimalt av omgivningen. Typiska användningsområden är tillverkning av planglas, glasbehållare/flaskor, temperering av glas etc.

128 / 256 mätpunkter

250…800°C (128GS)
450…1250°C (128G)
450…1250°C (256G)

4,8…5,2µm

1K

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128N / 256N

Linjekamera för kortvågigt spectrum 1,4 – 1,8µm avsedd främst för högtemperatur metallapplikationer som tex stålframställning, härdning, valsning mm

128 / 256 mätpunkter

600…1300°C

1,4…1,8µm

1K

20°, 40°, 60° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128LS / 128L / 256L

Kortfattat

Linjeupplösning

Mätområde

Spektralområde

Känslighet - NEDT

Optik

Linjefrekvens

Interface

Datablad (Pdf)

Linje-temperatur kameror för temperaturprofilmätningar i kontinuerliga processer som tex pappersbanor, textilbanor, gummitillverkning, livsmedelsproduktion, bulk-material mm.
Linjetemperaturkameror är synnerligen lämpliga vid produktionsövervakning och kvalitetskontroll där materialet kommer i ett löpande, kontinuerligt flöde.

128 / 256 mätpunkter

0…80°C (128LS/256Hz)
50…550°C (128L/256Hz)
50…550°C (256L/256Hz)
50…550°C (128LS/512Hz)
150…800°C (256L/512Hz)

8…14µm

0,2K (128LS/256Hz)
0,5K (128L/256Hz)
0,5K (128LS/512Hz)
0,5K (256L/256Hz)
0,5K (256L/512Hz)

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz / 512 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128MS / 128M / 256M

Kortfattat

Linjeupplösning

Mätområde

Spektralområde

Känslighet - NEDT

Optik

Linjefrekvens

Interface

Datablad (Pdf)

3 till 5µm linje-temperatur kameror är framförallt lämpliga vid mätning på tegel, keramer, metaller (icke magnetiska). En stor fördel linjekameror har vs 2D-värmekameror är att man kan mäta ner igenom smala springor, tex mellan två ugnar och ändå få en fullständig bild av hela produktytan.

128 / 256 mätpunkter

200…800°C (128MS)
450…1250°C (128M)
450…1250°C (256M)

3…5µm

0,5K

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128GS / 128G / 256G

Kortfattat

Linjeupplösning

Mätområde

Spektralområde

Känslighet - NEDT

Optik

Linjefrekvens

Interface

Datablad (Pdf)

Linje-temperaturkamera speciellt utvecklad för mätning på glas med högsta noggrannhet. Spektralområdet som används är 4,8…5,2µm och i detta området har glas sin högsta emissivitet och mätvärdet påverkas därför minimalt av omgivningen. Typiska användningsområden är tillverkning av planglas, glasbehållare/flaskor, temperering av glas etc.

128 / 256 mätpunkter

250…800°C (128GS)
450…1250°C (128G)
450…1250°C (256G)

4,8…5,2µm

1K

40°, 60°, 90° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O

PYROLINE 128N / 256N

Kortfattat

Linjeupplösning

Mätområde

Spektralområde

Känslighet - NEDT

Optik

Linjefrekvens

Interface

Datablad (Pdf)

Linjekamera för kortvågigt spectrum 1,4 – 1,8µm avsedd främst för högtemperatur metallapplikationer som tex stålframställning, härdning, valsning mm

128 / 256 mätpunkter

600…1300°C

1,4…1,8µm

1K

20°, 40°, 60° F.O.V.

256 Hz

Ethernet, digitala I/O