Automatiserad montering av interiöra moduler inom bilindustrin

Hel- eller halvautomatisk montering av interiöra moduler under tillverkningsprocesser kräver att gripverktyget positionerar monteringsdetaljerna exakt. Tack vare integrerad profilberäkning och kompakt design används laserskannrar från Micro-Epsilon för att lösa mätuppgiften. Skannrarna kan enkelt installeras på en robot eller på en manipulator.

Hel- eller halvautomatisk montering av interiöra moduler under tillverkningsprocesser kräver att gripverktyget positionerar monteringsdetaljerna exakt. Vid montering fäster gripverktyget modulen på fordonets chassi. När den har dockats på båda sidor mäter laserskannrar från Micro-Epsilon positionen i Y- och Z-axlarna i fordonets koordinatsystem. För att bestämma mätvärdena används referenspunkter på modulen vilka t.ex. definieras vid vissa korsningar. Därefter jämförs de uppmätta värdena med de fördefinierade börvärdena för att bestämma om modulen har placerats korrekt.

När värdena beräknats aktiveras manöverdonet, vilket justerar modulen korrekt baserat på referenspunkterna. I nästa steg skruvas modulen fast på bilkroppen. Eftersom laserskannrarna tar över mät- och positioneringsuppgifterna kan varje modul anpassas individuellt till respektive bilkropp.

För att lösa uppgiften används scanCONTROL laserskannrar. Laserskannern utvärderar hela profilen internt och överför mätvärdena via Ethernet till styrsystemet. Detta gör det möjligt för manöverdon att ändra axelpositionerna på gripverktyget för att montera modulen i en idealisk position på bilkroppen. Efter att modulen är fixerad bestämmer givaren modulens monteringsläge, vilket fungerar som kvalitetssäkring för varje fordon. För hela processen, inklusive passning av modul, krävs en cykeltid på mindre än en minut. Mätning oberoende av ytbetingelser gör att givarna erbjuder tillförlitliga mätvärden oavsett om mätningen sker på ljusa eller mörka färger, vid varierande glansighet, på varierande ytstrukturer och vid instabila omgivande ljusförhållanden.