Givare för mätningar med hög precision på metaller och grova ytor

optoNCDT 1750LL används för mätningar med hög precision på metalliska och strukturerade ytor. Givarnas ovala ljuspunkt gör det möjligt att kompensera för fysiska störningar och att utföra stabila mätningar. Därför kan optoNCDT 1750LL användas där konventionella lasergivare uppnått gränsen för vad de kan prestera.

De nya lasergivarna optoNCDT 1750LL möjliggör mätning med hög precision på strukturerade ytor så som sandpapper, sliphjul, gummi och blanka metaller. Eftersom sådana ytstrukturer inte tillåter en homogen reflektion av laserljuset från en liten mätpunkt och producerar otillförlitliga mätsignaler har konventionella lasergivare uppnått gränsen för vad de kan prestera. optoNCDT 1750LL kan, tack vare en speciell cylindrisk lins, förstora laserpunkten till en laserlinje.

Det mänskliga ögat uppfattar den korta laserlinjen som en oval ljuspunkt. Genom ny mätteknik i kombination med speciella utvärderingsalgoritmer filtreras störningar, som orsakas av strukturer, fördjupningar och andra ytfel, bort. Detta möjliggör exakta avståndsmätningar på svåra mätytor. Givarnas extremt kompakta design möjliggör också integration i små utrymmen.

Kombinationen av unik prestanda, högsta precision och dynamik tillsammans med ett brett utbud av funktioner gör givarna i serien optoNCDT 1750 till ledare i sin klass.