Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Vid skärning av tyger bestämmer optoCONTROL CLS-K fiberoptiska givare från Micro-Epsilon den exakta positionen på tyget. Givare monteras direkt på ett av skärbladen och detekterar när tyget är i skärläge. De fiberoptiska givarna optimerar skärprecisionen och kvaliteten på slutprodukterna samtidigt som svinn och maskinfel minskas.

Tygerna som ska bearbetas är omkring 0,5 mm tjocka, de består av olika typer av material och är delvis perforerade. För att uppnå ett optimalt resultat vid skärning måste den exakta materialpositionen i skärmaskinen bestämmas före vidare bearbetning. Om materialbanans position inte är bestämd eller felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av att styrsignaler saknas.

Den fiberoptiska givaren OptoCONTROL CLS-K31 från Micro-Epsilon används därför för detektering av kantposition. Mätprocessen utförs vid matningshastigheter på 20 m/min. Därför är givren monterad direkt på en av skärbladen och från ett avstånd på ca 140 mm detekterar givaren när tyget är i skärläge. En PNP-utgång sänder sedan en signalnivå direkt till styrenheten och skärprocessen börjar. På detta sätt kan skärelementen placeras exakt på 0,5 till 2 mm beroende på material. Efter varje snitt räknas tygpositionen om igen.

OptoCONTROL CLS-K-31 mätsystem från Micro-Epsilon ger mycket pålitliga och reproducerbara mätresultat. CLS-K-31 är praktiskt taget okänslig för repor och kontaminering på rullens blanka metallyta vilket möjliggör exakt skärning, ökad produktkvalitet och minskning av svinn och störningar. Tack vare en bred portfölj av fiberoptik, fritt valbara längder och många mäthuvuden kan individuella lösningar implementeras eller skräddarsys för kundens behov. Den rumsliga åtskillnaden mellan mätning och utvärdering möjliggör platsbesparande lösningar med optimala integrationsmöjligheter.