Kaffe med rätt färg, smak och kvalitet

Den mest framträdande förändringen som har observerats vid rostning av kaffebönor är färgen på bönor eller malet kaffe. Färgen på kaffebönorna är avgörande för smak och kvalitet. Därför ligger det i kaffetillverkarnas intresse att förstå vikten av effektiv färgmätning och att använda rätt teknik för att begränsa felmarginalen och uppnå en perfekt kaffeblandning.

Vid varje produktionssteg genomgår kaffebönor olika kemiska och fysikaliska förändringar som resulterar i variation av konsistens och färg. Helst bör rostningsprocessen upphöra när kaffebönorna uppnår optimal färg. Därför viktigt att mäta det exakta ögonblicket när rostningen når sin fulla färgpotential och säkerställa att färgen på hela batchen är homogen.

Genom att använda färggivare för att mäta färgförändringen under rostningen är det möjligt för operatörerna att bedöma kaffebönornas inre temperatur baserat på färg och därigenom förhindra överrostning samt bibehålla de färdiga produkternas kvalitet.

Läs originalartikeln