Mätningar av exakt tjocklek på band och plattor

Det nyckelfärdiga systemet thicknessSENSOR används för högdynamisk och exakt mätning av tjocklek på band- och plattor direkt i produktionslinjen. Denna beröringsfria och slitagefria optiska lösning är extremt kompakt. Dessutom erbjuder systemet ett användarvänligt webbgränssnitt där åtta användarspecifika inställningar kan lagras och exporteras. Mätuppgiften optimeras genom att använda det högsta mätvärdet eller ett genomsnitt.

thicknessSENSOR är designad som en Plug & Play-lösning för exakt tjockleksmätning av band och plattor. Mätområdet är upp till 25 mm med mätbredd upp till 400 mm.

Systemet består av två lasertrianguleringsgivare som är fixerade mittemot varandra på en robust ram. Således kan respektive objekt mätas både ovan- och underifrån. Här fungerar givaren enligt differensprincipen. Mätvärdena beräknas sedan via en integrerad utvärderingsenhet. Datautgången är analog via spänning och ström eller i digital via Ethernet.

Driften sker via ett intuitivt webbgränssnitt. Dessutom är det möjligt att ladda fördefinierade inställningar och upp till åtta användarspecifika inställningar kan lagras och exporteras.

Till skillnad från slumpmässiga provkontroller övervakar thicknessSENSOR kontinuerligt materialens tjocklek under drift. Eventuella produktionsfel kan därför upptäckas tidigt vilket möjliggör direkt intervention i produktionen och minskar kostnader för svinn.

Fördelar:
> Konstant mätresultat med hög repeterbarhet
> Loggning av mätdata
> Justerbara gränsvärden möjliggör snabb intervention och trendigenkänning
> Komplett systemlösning för snabb idrifttagning
> Intuitivt webbgränssnitt