Kalibrering av robotaxlar

Tack vare hög tillförlitlighet och frekvens har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Under installationen och inom ramen för kvalitetssäkring måste robotaxlarna justeras med jämna mellanrum. Här har elektroniska justeringsprober ersatt mekaniska sonder. Mätproberna, som är monterade på robotaxlarna, erhåller nollpunkten under axelrotationen med hjälp av en sondspets. Den integrerade elektroniken utvärderar sondsignalen och sänder en växelsignal till robotens styrenhet.