Laserskanner för montering av bilinredning

Hel- eller halvautomatisk montering av bilinredning kräver att gripverktyget justerar monteringsdetaljerna exakt. Varje modul är individuellt anpassad till respektive bilkropp och laserskannrarna tar över mät- och positioneringsuppgifterna. Tack vare SMART-funktioner och särskilt små och lätta mäthuvuden är Mikro-Epsilons laserskannrar särskilt lämpade för dessa mätuppgifter.

Givarna kan enkelt installeras på en robot eller en manipulator. Med hjälp av SMART-funktionen kan en parametrering av givarna göras via Ethernet utan ytterligare hårdvarukomponenter. Dessutom kan mätvärden visualiseras och överföras direkt till regulatorn.

scanCONTROL utvärderar hela profilen internt och överför mätvärdena via Ethernet till styrsystemet. Detta gör det möjligt för manöverorganen att ändra axelpositionerna på gripverktyget för att montera modulen i det idealiska läget i bilkroppen. Efter att modulen är fixerad bestämmer givaren monteringspositionen, vilket fungerar som kvalitetsbevis för varje fordon. Hela processen, inklusive inpassning av inredningen, krävs en extremt kort cykeltid på mindre än en minut.

Givaren justerar automatiskt exponeringen och mätning, oberoende av ytbetingelser och omgivande ljusförhållanden, ger givarna tillförlitliga mätvärden om ljusa eller mörka färger används, olika glansnivåer och variabla ytstrukturer.