Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Laserskanners i serien scanCONTROL är bland de mest högpresterande i världen med avseende på noggrannhet och mäthastighet. Beröringsfritt detekteras, mäts och utvärderas profiler på olika ytor. scanCONTROL laserskanners kräver ingen extern styrenhet.

De tillgängliga modellerna är lämpade för en mängd olika industriella applikationer. Den integrerade intelligensen (scanCONTROL SMART) löser mångsidiga applikationer. Modeller för integratörer och kunders egen programmering finns också tillgängliga.

Micro-Epsilons laserskanners finns i tre olika klasser (COMPACT, HIGHSPEED och SMART) för olika användares behov. Dessutom är det möjligt att välja mellan fyra perfekt matchade produktserier; 26xx, 27xx, 29xx och 30xx.