IR-temperatursensorer med lasersikte för precisionsmätningar

IR-sensorerna i thermoMETER CTLaser-serien är avsedda för precisionsmätningar. Med hjälp av två laserpunkter markeras mätpunktens storlek och position exakt, oavsett avstånd, vilket ger säkra mätvärden. thermoMETER CTLaser-serien mäter tillförlitligt vid en mångfald applikationer inom olika industrier, från de lägsta temperaturerna (-50° C) till de högsta (3000° C).