Mäta höjd på lyftbord inom fordonsindustrin

Mer än inom någon annan industri leder processoptimering inom fordonsindustrin till stora konkurrensfördelar. I moderna produktionslinjer för montering placeras karosserna på lyftbord.

I varje lyftbord integreras dragvajergivare för att kontinuerligt ge information om aktuell lyfthöjd. Givarnas kommunikation med centralenheten sker vanligtvis via radio. Beroende på systemets design så används givare med både analog och digital utsignal, t. ex. CAN- eller Profibus. På så sätt kan optimal arbetshöjd för varje processteg automatiskt ställas in, vilket möjliggör en optimering vad gäller både tid och ergonomi.