Mätning av höjden på kontaktstift (Press-Fit Technology)

Förutom hög noggrannhet med miniatyrdimensioner kräver produktion av elektroniska komponenter också höghastighetsprocesser för att uppnå högsta kvalitet. Därför är många produktionssteg inom detta område automatiserade.

Företaget Automationpro har utvecklat en maskin som inspekterar höjden på inpressade kontaktstift på PCB direkt efter tryckprocessen. Om stiften inte är fullständigt pressade genom öppningarna är det inte möjligt att etablera kontakt med andra komponenter, vilket kan orsaka fel.

Därför används scanCONTROL för skanning av varje PCB i tre dimensioner. Under denna pressning är PCB:erna fastsatta på ett roterande bord som förflyttar den monterade modulen från inpressning till skanningsposition.

Skannern flyttas av en manöverdon, ansluten till en kodare som används för att trigga linjeskannaren, och säkerställer regelbundna profilavstånd. Beroende på processens cykeltid genomgår komponenten en fullständig genomsökning inom 7 sekunder och genererar 1 280 punkter per profil.